آموزش نرم افزار فتوشاپ 1
کارگاه طراحی پایه 1
کارگاه طراحی پایه 2
کارگاه تجربه تجسمی 1
کارگاه نقاشی خلاق کودکان
کارگاه تجربه تجسمی 2
خوشنویسی (قلم نی) به زودی
خوشنویسی (خط تحریری) به زودی
کارگاه رنگ شناسی پایه/آکادمیک (به زودی)
کارگاه نقد هنری و روش های دیدن (به زودی)
کارگاه طراحی منظره (به زودی)
کارگاه طراحی فیگور (به زودی)
کارگاه طراحی آناتومی (به زودی)
کارگاه طراحی چهره 1 (به زودی)
کارگاه طراحی چهره 2 (به زودی)
کارگاه طراحی ذهنی (به زودی)
کارگاه نقاشی پایه/آکادمیک (به زودی)
کارگاه آبرنگ (به زودی)
نقاشی آناتومی (به زودی)
کارگاه ترکیب مواد (به زودی)
کارگاه نقاشی طبیعت بیجان (به زودی)
کارگاه نرم افزار ایلستریتور (به زودی)
کارگاه نقاشی دیجیتال (به زودی)
کارگاه عکاسی (به زودی)
کارگاه طراحی جواهرات هنری با نگاه معاصر (به زودی)
کارگاه آزمون عملی کنکور هنر (به زودی)
کارگاه تاریخ هنر و رسانه های نوین (به زودی)
کارگاه طراحی جواهرات و روش های ایده پردازی (به زودی)