کارگاه نقد هنری و روش های دیدن

مدرس: بابک توانایی
تاریخ برگزاری: 15 فروردین 1403
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت برگزاری: 16 الی 17:30

1.100.000تومان

ناموجود

10 جلسه

■ محورهای کارگاه ■

● نقد و نظریه

● اخلاق نقد

● دودمان پژوهی فرم

● سبک و نقدهنر

● تاریخ هنرجدید و اندیشه انتقادی

● نقد هنری و رسانه های نوین

● فرآیندهای آنالوگ و دیجیتال در هنر