کارگاه نقد هنری و روش های دیدن (به زودی)

مدرس: بابک توانایی

1.100.000تومان

ناموجود

سه شنبه ها از ساعت 5 تا 7

■ محورهای کارگاه ■

● نقد و نظریه

● اخلاق نقد

● دودمان پژوهی فرم

● سبک و نقدهنر

● تاریخ هنرجدید و اندیشه انتقادی

● نقد هنری و رسانه های نوین

● فرآیندهای آنالوگ و دیجیتال در هنر