کارگاه طراحی فیگور و آناتومی

مدرس: مهدی محدث
تاریخ برگزاری: 15 فروردین 1403
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت برگزاری: 15 الی 18

1.800.000تومان

ناموجود

10 جلسه

■ محورهای کارگاه ■

● ساختار و تناسبات کلی آناتومی بدن انسان

● دیدن درست (فرم کلی، خطوط راهنما، پیدا کردن ارتباط اجزا با هم)

● برقراری ارتباط حسی و منطقی با سوژه عینی

● درک عملی مفهوم فرم، ریتم و کیفیت خط‎ها، کیفیت سطوح، ترکیب سطح و خط و تعامل این عناصر در فرآیند طراحی

● برخورد خلاقانه با فیگور انسان