کارگاه عکاسی پایه

■ محورهای کارگاه ■

● آشنایی با تاریخچه و ژانرهای گوناگون عکاسی

● شناخت دوربین آنالوگ و دیجیتال و متعلقات آن

● آشنایی با انواع لنزها و کاربرد آن‌ها

● آشنایی با تکنیک‌های گوناگون عکاسی

● بررسی ترکیب‌بندی در عکاسی

● شیوه‌های نورپردازی و کنترل آن