خوشنویسی (خط تحریری)

مدرس: ادمی یثربی نایینی
تاریخ برگزاری: 18 فروردین 1403
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 16 الی 17:30

1.000.000تومان

ناموجود

10 جلسه

محور های کارگاه:

  • شناخت ابزار خط
    شیوه قلم گذاری صحیح
    آشنایی با حروف الفبا و کلمات