عکاسی با موبایل

مدرس: فرشید مینویی
تاریخ برگزاری: 29 فروردین 1403
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت برگزاری: 18 الی 20

4.000.000تومان

10 جلسه

محورهای کارگاه:

●تاریخچه‌ای از ثبت عکس
●ساختار دوربین های عکاسی
●دیجیتالیسم
●درک کمپوزیسیون و زیبایی شناسی در قاب
●درک مثلث نور دهی
●انواع لنزها و گجت ها برای دوربین ها و موبایل
●عکاسی طبیعت و قوانین آن
●درک پاناروما وتکنیک  HDR در عکاسی با موبایل
●تنظیمات pro در دوربین های موبایل