کارگاه طراحی جواهرات و روش های ایده پردازی (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● بررسی و شناخت انواع تراش سنگ‎های قیمتی و شناسايی الماس و تراش‎های آن

● استفاده درست از انواع قطعات جواهر مطابق با استانداردها

● بررسی بحث ديزاين و المان‎های آن در حوزه علوم بصری

● منابع الهام در طراحی و بررسی آن در سبکهای مختلف طراحی جواهرات

● بررسی سبک‎ها و استايل‎های مختلف طراحی در حوزه طراحی جواهرات

● آشنايی مختصر با مراحل ساخت هر قطعه و نكات فنی طراحی جواهرات

● بررسی بحث ارگونومی در حوزه طراحی جواهرات

● طراحی و راندو انواع سنگ‎ها در تراش‎های مختلف و فلزات رایج در حوزه زیور

● طراحی قطعات مختلف جواهر بر اساس نوع سفارش، گروه استفاده‎گر و طبقه اجتماعی مخاطب

● بررسی شاخه طراحی کاربردی، مفهوم و موضوع در طراحی کالکشن