کارگاه رنگ شناسی پایه/آکادمیک (به زودی)

مدرس: علیرضا طاهری مقدم

10 جلسه ●

■ محورهای کارگاه ■

● واقعیت بنیادین رنگ

● شناخت مفهوم هماهنگی(هارمونی) رنگ و انواع آن

● معیارهای زیباشناسی گزینش رنگ ها

● مراجع و چرخه های رنگ

 

برای دیدن آثار هنرجویان این کارگاه، اینجا کلیک نمایید.