کارگاه رنگ شناسی پایه/آکادمیک

مدرس: علیرضا طاهری مقدم
تاریخ برگزاری: 25 فروردین 1403
روزهای برگزاری: شنبه
ساعت برگزاری: 16 الی 19

2.000.000تومان

ناموجود

10 جلسه ●

■ محورهای کارگاه ■

● واقعیت بنیادین رنگ

● شناخت مفهوم هماهنگی(هارمونی) رنگ و انواع آن

● معیارهای زیباشناسی گزینش رنگ ها

● مراجع و چرخه های رنگ

 

برای دیدن آثار هنرجویان این کارگاه، اینجا کلیک نمایید.