کارگاه تجربه تجسمی 1

مدرس: سمیه چهارتکاب
تاریخ برگزاری: 24 مهر تا 27 آذر
روزهای برگزاری: دو شنبه
ساعت برگزاری: 15 تا 18

2.000.000تومان

10 جلسه ●

■ محورهای کارگاه ■

● شناخت خلاقیت بصری

● ضمیر ناخودآگاه در هنر

● درک مسئله فرم، خط و رنگ

● آشنایی زدایی، تخریب و ساختن

● خوانش تصویری از ذهن

● تجربه گرایی و استفاده از مدیوم های مختلف

برای دیدن آثار هنرجویان این کارگاه اینجا کلیک کنید.