کارگاه طراحی پایه 1

مدرس: حمید حلیمی
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 16 تا 19

1.500.000تومان

10 جلسه ساعت 16 تا 19    روزهای دوشنبه

تئوری و عملی

محور های کارگاه:

  • اهمیت و لزوم طراحی

  • اصل مشاهده و نگاه طراحانه به جهان پیرامون

  • امکانات طراحی و ابزارشناسی

  • شناخت ساختار خط و ارزش های متنوع آن

لوازم مورد نیاز جلسه اول:

.   مدادهای
.   HB, B2 , B4 , B6
.   تخته شاسی ۳۵ در ۵۰ سانتیمتر
.   کاغذ طراحی پارس

برای دیدن آثار هنرجویان این کارگاه، اینجا کلیک کنید.