کارگاه طراحی پایه 1

مدرس: علیرضا طاهری مقدم
تاریخ برگزاری: 3 تیر 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 16 الی 19

2.150.000تومان

10 جلسه

تئوری و عملی

محور های کارگاه:

  • اهمیت و لزوم طراحی

  • اصل مشاهده و نگاه طراحانه به جهان پیرامون

  • امکانات طراحی و ابزارشناسی

  • شناخت ساختار خط و ارزش های متنوع آن

لوازم مورد نیاز جلسه اول:

.   مدادهای
.   HB, B2 , B4 , B6
.   تخته شاسی ۳۵ در ۵۰ سانتیمتر
.   کاغذ طراحی پارس

برای دیدن آثار هنرجویان این کارگاه، اینجا کلیک کنید.