کارگاه طراحی جواهرات هنری با نگاه معاصر (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● شناخت عناصر بصری رنگ، بافت، ترکیب بندی و استفاده‎ی خلاقانه از آنها در طراحی قطعات جواهر

● پرورش نگاه خلاقانه در طراحی فرم‎ها و رسیدن به یک کانسپت در جواهرسازی معاصر

● شناخت مواد و استفاده خلاقانه از آنها در قالب جواهرات (زیورآلات)

● بررسی مفاهیم معنایی، روایتگری و مفهومی در حوزه‎ی جواهرسازی هنری معاصر

● بررسی روندهای جاری در جواهرسازی معاصر در حوزه ایده‎پردازی و ساخت

● پرورش نگاه نوین به قابلیت‎های فرا تزئینی جواهر به عنوان شی هنری

● بررسی اشیا در ارتباط با بدن و مبحث ساخت و اتصالات با توجه به نوع هر قطعه