کارگاه آبرنگ

مدرس: ملیحه مقدم
تاریخ برگزاری: 2 اردیبهشت 1403
روزهای برگزاری: یکشنبه
ساعت برگزاری: 16 الی 18

1.600.000تومان

10 جلسه

■ محورهای کارگاه ■

  • آشنایی با ابزار و متریال آبرنگ

  • توضیح کلی در مورد رنگ

  • شناخت انواع روشهای آبرنگ از جمله: خیس در خیس _خیس و خشک

  • شناخت انواع بافتها

  •  شناخت لایه بندی با ایجاد شکلهای مثبت و منفی

  •  آشنایی با انواع روشهای برداشت رنگ از روی کاغذ