کارگاه آبرنگ (به زودی)

■ محورهای کارگاه ■

● آشنایی با افه‎های آبستره‌ی آبرنگی

● تکنیک‌های هم‌جواری سطوح در آبرنگ

● تکنیک‌های لایه چینی سطوح تیره – روشن