تقاضای همکاری

مجموعه روند از عزیزانی که در زمینه آموزش هنر تبحر دارند دعوت به همکاری می کند. چنانچه دارای سابقه آموزش در زمینه هنر های تجسمی هستید می توانید با پر کردن فرم زیر و ارسال رزومه خود با مجموعه روند همکاری نمایید.