درباره ما

مجموعه هنری روند در سال 1396 با رویکرد بهبود و ارتقای فضای هنری جامعه ایجاد گردید. این مجموعه در بخش آموزش هنر با بهره گیری از اساتید دانشگاهی و هنرمندان ارزشمند، ارائه دهنده بالاترین کیفیت کارگاه های هنری می باشد.