کارگاه نقاشی خلاق کودکان و نوجوانان
کارگاه طراحی پایه 1
کارگاه طراحی پایه 2
کارگاه رنگ شناسی پایه/آکادمیک
کارگاه تجربه تجسمی 1
کارگاه تجربه تجسمی 2
کارگاه طراحی فیگور و آناتومی
کارگاه آبرنگ
کارگاه نقد هنری و روش های دیدن
خوشنویسی (خط تحریری)
خوشنویسی (قلم نی)
نقاشیخط
خوشنویسی کودکان
آموزش نرم افزار فتوشاپ 1
کارگاه نرم افزار ایلستریتور
کارگاه مجسمه‌سازی پاپیه ماشه
عکاسی با موبایل
کارگاه عکاسی پایه
کارگاه آزمون عملی کنکور هنر (به زودی)
کارگاه تاریخ هنر و رسانه های نوین (به زودی)
کارگاه طراحی جواهرات و روش های ایده پردازی (به زودی)
کارگاه طراحی منظره (به زودی)
کارگاه طراحی چهره 1 (به زودی)
کارگاه طراحی چهره 2 (به زودی)
کارگاه طراحی ذهنی (به زودی)
کارگاه نقاشی پایه/آکادمیک (به زودی)
کارگاه ترکیب مواد (به زودی)
کارگاه نقاشی طبیعت بیجان (به زودی)
کارگاه نقاشی دیجیتال (به زودی)
کارگاه طراحی جواهرات هنری با نگاه معاصر (به زودی)