مروری بر آثار کته کلویتس

کته کلویتس طراح،نقاش، چاپگر و مجسمه‌ساز آلمانی بود. او در آغاز به طبیعت گرایی گرایش داشت و بعدها به اکسپرسیونیسم رو آورد. در آثار وی رنگمایه فقر، گرسنگی و جنگ نمایان است.
پدرش که متوجه استعداد او در نقاشی شد، او را به کلاس نقاشی فرستاد. مدتی نیز به مونیخ رفت و نقاشی آموخت.
در ۱۸۹۱ با کارل کلویتس ازدواج کرد. شوهرش پزشکی بود که به مردم فقیر برلین رسیدگی می‌کرد. چهره‌ها و شرایط زندگی بیماران فقیر الهام بخش بسیاری از آثار کلویتس بودند.
او جوان‌ترین پسرش پیتر را در هفته اول جنگ جهانی اول از دست داد و پس از آن دچار افسردگی طولانی مدت شد.

از مجموعه زندانی ها

 

از مجموعه جنگ

 

از مجموعه جنگ

 

از مجموعه خود نگاره ها

از مجموعه خود نگاره ها

 

دیگر مقالات