ادمی یثربی نایینی

 • فوق ممتاز نستعلیق
 • در محضر استاد مرحوم محمدعلی کریمی ۸۵-۸۳
 • از مبتدی تا ممتاز در محضر استاد انوشیروان فروغی ۹۴-۸۶
 • در محضر استاد محسن عبادی در رشته ثلث و نسخ سال ۹۳
 • کسب فوق ممتاز در رشته سیاه مشق در محضر استاد احمد قائم مقامی ۱۴۰۱-۹۴
 • کسب فوق ممتاز در رشته چلیپا در محضر استاد احسان احمدی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
 • در محضر استاد هادی تقی زاده در رشته نقاشیخط ۱۴۰۲
 • کسب مدرک مهارتهای تدریس از ناحیه ۴ آموزش و پرورش
 • نمایشگاه گروهی میعادگاه عشق مشهد در سال ۹۸
 • جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز در سال ۹۹
 • نمایشگاه گروهی نقاشیخط رویای آزادی  در دبی 2023
 • نمایشگاه گروهی نقطه سبز مشهد در سال ۱۴۰۲
 • نمایشگاه alif در اکسپو سنتر Novotel شارجه امارات ۲۰۲۳
 • دوسالانه قزوین ۱۴۰۲ و راهیابی به مرحله حضوری نویسی و نمایشگاه
 • جشنواره توراندخت ۱۴۰۲
 • سابقه تدریس در مدارس بمدت ۴ سال
 • و تدریس خصوصی بمدت ۶ سال