ادمی یثربی نایینی

فاطمه یثربی نایینی (ادمی)
زاده مشهد
متولد ۶۷
رشته خوشنویسی
در محضر استاد مرحوم محمدعلی کریمی ۸۵-۸۳
از مبتدی تا ممتاز در محضر استاد انوشیروان فروغی ۹۴-۸۶
در محضر استاد محسن عبادی در رشته ثلث و نسخ سال ۹۳
کسب فوق ممتاز در رشته سیاه مشق در محضر استاد احمد قائم مقامی ۱۴۰۱-۹۴
کسب فوق ممتاز در رشته چلیپا در محضر استاد احسان احمدی ۱۴۰۲-۱۴۰۱
در محضر استاد هادی تقی زاده در رشته نقاشیخط ۱۴۰۲
کسب مدرک مهارتهای تدریس از آموزش و پرورش ناحیه ۴
شرکت در نمایشگاه گروهی میعادگاه عشق مشهد در سال ۹۸
شرکت در جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز در سال ۹۹
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشیخط رویای آزادی در دبی 2023
شرکت در نمایشگاه گروهی نقطه سبز مشهد در سال ۱۴۰۲
شرکت در نمایشگاه alif در اکسپو سنتر Novotel شارجه امارات
سابقه تدریس در مدارس بمدت ۴ سال
و تدریس خصوصی بمدت ۶ سال