نگاهی به پنج گالری برتر دنیای هنر

گالری White Cube این گالری در سال 1993 توسط یک مجموعه‌دار انگلیسی به نام جی جاپلینگ افتتاح گردید. این گالری به خاطر فضاهای نمایشگاهی مکعبی شکلش که پس‌  زمینه‌ای مینیمال و خنثی را برای آثار هنری فراهم می‌کند، شناخته شده‌ است. این رویکرد زیبایی شناختی به آثار هنری اجازه می‌دهد تا در مرکز صحنه قرار […]