آرت فیر توکیو گِندای

پس از گذشت پنج­ سال از شروع این پروژه، ژاپن  بالاخره  آرت ­فیر بین المللی خود را افتتاح کرد. این آرت ­فیر که در مرکز کنوانسیون پاسیفیکو در یوکوهاما (در فاصله یک­ ساعته تا توکیو) برگزار می ­شود، شامل 73 گالری­ است که از نگاه برگزار­­کنندگان  “فقط یک نمایشگاه هنری نیست و یک مکان ملاقات […]