نیما ملک زاده

مدرس فوتوشاپ و ایلستریتور

  • کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی فردوس ۱۳۹۷
  • کارشناسی گرافیک مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر مشهد ۱۳۹۳
  • کاردانی گرافیک دانشکده فنی و حرفه ای ثامن الحجج مشهد ۱۳۸۰

  مهارت و زمینه تدریس

  • تدریس نرم افزارهای گرافیکی استریتور پیشرفته، ایندیزاین پیشرفته و فتوشاپ
  • تدریس کارگاه صفحه آرایی با نرم افزار ایندیزاین

  سوابق تدریس

  • تدریس در موسسه آموزش عالی فردوس مشهد
  • تدریس در موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
  • تدریس در موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد
  • تدریس در دانشگاه بجنورد
  • تدریس در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد
  • تدریس هنرستان هنرهای زیبای پسران مشهد
  • تدریس در دانشگاه فرهنگیان مشهد

  سوابق هنری

  • مشاور هنری و طراح نمایشگاه و جشنواره پنجمین نگاه عاشورایی، موسسه آموزش عالی فردوس
  • مشاور هنری و طراح اولین کنگره بین المللی مکتب شهید سلیمانی فردوس
  • طراح و صف‌آرای نشریه علمی «فردوس هنر»موسسه آموزش عالی فردوس
  • روزنامه خراسان با سمت صفحه آرا
  • روزنامه شهرآرا با سمت صفحه آرا
  • همکاری پروژه‌ای با آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد
  • شرکت تبلیغاتی« طراحان آزاد »با سمت صفحه آرا
  • موسسه فرهنگی هنری انگاره با سمت صفحه آرا
  • موسسه فرهنگی هنری «دادار» با سمت طراح و صفحه آرا
  • شرکت تبلیغاتی «بومرنگ» با سمت طراح و صفحه آرا
  • شرکت تبلیغاتی« کانون طراحان »با سمت طراح و صفحه آرا
  • انتشارات رویای پارسیان با سمت طراح و صفحه آرا
  • شرکت تبلیغاتی «چاپار»با سمت طراح و صفحه آرا