محمد حسین واحد

■ محمد حسین واحد

-کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر- تهران

-کارشناسی ارشد نقاشی. دانشگاه نیشابور. دانشکده هنر

-مدرس دانشگاه سوره مشهد

-دانشکده هنر نیشابور

-دانشگاه الزهرا ودانشگاه فردوس مشهد

بیش از 20 سال سابقه آموزش طراحی و نقاشی و کنکور هنر

موسس کانون کاریکاتور خراسان – دارای اعتبارنامه از سازمان های غیردولتی NGO سال 78

نمایشگاه ها

نمایشگاه کاریکاتور مشهد پاییز 73 _ مشهد آذر 76 _ تبریز تیر 77 _تهران بهمن 77 _ مشهد بهمن 78 _

مشهد بهمن 91 _مشهد اسفند 91_

چاپ اثر در دو ساالنه های مختلف بین المللی تهران

برگزیده و دریافت لوح تقدیر از جشنواره بین المللی تبریز سال 81

دبیر مسابقه کشوری کاریکاتور در مشهد، کانون کاریکاتورخراسان NGO سال 80

داور جشنواره هنر های تجسمی خراسان آبان 81

داور مسابقات فرهنگی و هنری دانشجویان سراسر کشور مشهد تیر 84

نفر اول مسابقات تجسمی رشته کاریکاتور استان خراسان سال 82

همکاری با مطبوعات کثیر االنتشار در زمینه کاریکاتور و تصویرسازی طی سالهای 76 تا80

نمایشگاه گروهی هفته نقاشی اردیبهشت 93 ،فرهنگسرای صبا _ تهران

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان پاتوق بهمن 94 ،نگارخانه سوره _تهران

نمایشگاه گروهی نقاشی ژکال، اردیبهشت 95_تهران

نمایشگاه گروهی نقاشی مرداد 95 فرهنگسرای ارسباران _تهران

نمایشگاه گروهی نقاشی _بهمن 96 ارتین_ مشهد

نمایشگاه گروهی آبان 1400_ نگارخانه ی رادین_ مشهد