حمید حلیمی

مدرس طراحی

  • کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه هنر تهران
  • نمایشگاه نقاشی انفرادی گالری روند، مشهد 1398
  • عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران
  • عضو انجمن موسسه هنرهای تجسمی
  • تدریس در موسسه غیر انتفاعی فردوس