هاجر اعلمی

مدرس نقاشی کودکان

تحصیلات

 • دانش آموخته ى هنرستان سوره
 • کاردانى گرافیک دانشکده الزهرا مشهد
 • کارشناس علوم تربیتى (مدیریت برنامه ریزى آموزشى) پیام نور مشهد

دوره ها

 • گذراندن دوره ى تصویرسازى (طراحى شخصیت) استاد محبوبه یزدانى مدرسه تصویرسازى تهران
 • گذراندن 2 دوره ى آنلاین فتوشاپ و ایلستریتور در مدرسه ى پترن تهران سال 99
 • درحال گذراندن دوره ى آنلاین فتوشاپ پیشرفته در مدرسه ى اینورس تهران
 • گذراندن 3 دوره ى تصویرسازى استاد کیقبادى
 • دوره ى نقاشى دیجیتال مدرس مهرانه جندقى 1399
 • گذراندن دوره هاى مختلف نقاشى در کانون
 • گذراندن دوره هاى طراحى، اکریلیک، رنگ روغن زیر نظر استاد آزاد
 • گذراندن دوره هاى آبرنگ استاد مدیرزاده

سوابق کارى

 • مربى هنرى مراکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان مراکز مشهد از سال 84
 • مربى نقاشى کارگاه هاى آنلاین کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوان
 • مربى نقاشى مدرسه هنر روند تابستان 1402
 • مربى نقاشى مدرسه پسرانه خضرا 1401-1402
 • داورى جشنواره ى بین المللى نقاشى دست هاى پاك نجات بخش زندگى و طراحى فراخوان سال 99
 • مربى کارگاه هاى آنلاین شهردارى مشهد در رشته هاى نقاشى کودك و فتوشاپ نوجوان سال هاى 98و 99
 • طراحى دو دوره پوستر کنگره ى بین المللى استراتژى هاى پیشگیرى براى عفونت هاى مرتبط با مراقبت از بیمارسال هاى 95 و 99
 • برگزارى دوره هاى آنلاین نقاشى کودك و نوجوان براى موسسه آموزش و مشاوره شهردارى خراسان رضوى سال 99
 • برگزارى دوره ى نقاشى خلاق آن لاین نقاشى کودك و نوجوان شرکت پالایش گاز سرخس سال 99
 • داورى جشنواره ى نقاشى دست هاى پاك نجات بخش زندگى و طراحى پوستر سال 94
 • فضاسازى و نقاشى دیوارى بخش کودك بیمارستان امام رضا (ع) مشهد سال 93

نمایشگاه  گروهی،مشهد

 • سرزمین خورشید از نگاه آب و رنگ
 • مربیان کانون پرورش فکری

نمایشگاه هنرجویان

 • خیال های رنگی من 97
 • سفر به شاهنامه 98
 • پری ناپری 98

نمایشگاه  انفرادی،مشهد

 • شمیم حضورنقاشی دیجیتال آیات نماز1401

چاپ کتاب

 • آفتابگردان هاى مهربان تصویرسازى و طراحى روى جلد 1399
 • نجات فرشتگان ( خاطرات پزشکان اطفال):طراحى روى جلد سال 1402