هاجر اعلمی

مدرس نقاشی کودکان

■ هاجر اعلمی
دانش آموخته ى گرافیک، علوم تربیتى
همکارى با کانون از شهریورماه 1384
مربى هنرى مراکز کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان مشهد

برگزار کننده 3 نمایشگاه از آثار هنرجویانم « پرى نا پرى » ،« سفر به شاهنامه » ، « خیال هاى رنگى من »

برگزارى نمایشگاه جمعى به همراه هنرجویان استاد مدیرزاده
سرزمین خورشید از نگاه آب و رنگ و نمایشگاه مربیان کانون پرورش فکرى
همکارى با بیمارستان امام رضا از سال 93، طراحى پوستر و فضاسازى بخش کودك بیمارستان امام رضا(ع)
داورى جشنواره نمایش خلاق در فرهنگسراهاى شهردارى سال 94
داورى جشنواره نقاشى دست هاى پاك نجات بخش زندگى و طراحى پوستر سال 93
برگزارى کارگاه آنلاین نقاشى برخط کشورى در کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان سال 99
داورى جشنواره بین المللى نقاشى دست هاى پاك نجات بخش زندگى و طراحى فراخوان سال 99
طراحى پوستر کنگره بین المللى استراتژى هاى پیشگیرى براى عفونت هاى مرتبط با مراقبت از بیمار 99
طراحى پوستر کنگره بین المللى پرستارى پیشگیرى براى عفونت هاى مرتبط با مراقبت از بیمار 99
چاپ کتاب :
آفتابگردان هاى مهربان تصویرسازى و طراحى روى جلد 1399
نجات فرشتگان ( خاطرات پزشکان اطفال):طراحى روى جلد سال 1402
دوره ها:
برگزارى دوره هاى آن لاین نقاشى کودك و نوجوان براى موسسه آموزش و مشاوره شهردارى
خراسان رضوى در سال 99
برگزارى دوره ى نقاشى خلاق آن لاین نقاشى کودك و نوجوان شرکت پالایش گاز سرخس سال 99