علی سیران

مدرس کارگاه آبرنگ

■ علی سیران

فارغ التحصیل رشته روانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس هنر/ داور جشنواره های هنری

پژوهش در سیستم آموزش هنرهای دیداری تجسمی

تدوین برنامه آموزش زبان تصویر در 64 درس(در حال آماده سازی برای چاپ)

ارائه مقالات پژوهشی در کاربرد زبان تصویر

چاپ و نشر مقالات متعدد در رابطه با مفهوم فرم- معنا در سه شیوه ی هنری شنیداری، دیداری و نوشتاری

آموزش زبان تصویر در آموزشگاه های خصوصی و دانشگاه ها

برگزاری و شرکت در ده ها نمایشگاه انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور