کارگاه نقد هنری و روش‌های دیدن1

مدرس: بابک توانایی
تاریخ برگزاری: تیر1403(دوره یک‌ماه و نیمه)
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت برگزاری: 16 الی 18

900.000تومان

ناموجود

پنج جلسه

■ محورهای کارگاه ■

● نقد و نظریه

● اخلاق نقد

● دودمان پژوهی فرم

● سبک و نقدهنر

● تاریخ هنرجدید و اندیشه انتقادی

● نقد هنری و رسانه های نوین

● فرآیندهای آنالوگ و دیجیتال در هنر