کارگاه مجسمه‌سازی پاپیه ماشه

مدرس: هانیه رحیمیان،شیوا اباذریان
تاریخ برگزاری: 4 تیر 1403
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعت برگزاری: 15 الی 18

3.050.000تومان