کارگاه آبرنگ 2

مدرس: ملیحه مقدم
تاریخ برگزاری: مرداد 1403(دوره یک‌ماه و نیمه)
روزهای برگزاری: چهارشنبه
ساعت برگزاری: 16 الی 18

1.000.000تومان

پنج جلسه

■ محورهای کارگاه ■

  • آشنایی با ابزار و متریال آبرنگ

  • توضیح کلی در مورد رنگ

  • شناخت انواع روشهای آبرنگ از جمله: خیس در خیس _خیس و خشک

  • شناخت انواع بافتها

  •  شناخت لایه بندی با ایجاد شکلهای مثبت و منفی

  •  آشنایی با انواع روشهای برداشت رنگ از روی کاغذ