Details

نمایش آثار برگزیده دومین فراخوان طراحی (مهر 99)

فراخوان و جایزه طراحی نگارخانه روند با هدف پیدا کردن و رشد استعدادها در این رشته، که پایه هنرهای دیداری محسوب می‌شود به صورت سالانه برگزار خواهد شد. از تمامی همراهان نگارخانه، مشاوران و ایده‌پردازان، داوران گرامی و شرکت‌کنندگان در فراخوان سپاسگزاریم.همچنین سپاس ویژه داریم از مجموعه محترم عالم‎زاده
 که برگزاری این فراخوان با همراهی ایشان امکان پذیر شد.

Product

بخش خود نگاره - فرخ وهاب زاده - جوهر روی کاغذ

25 در 22 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - الهه عرفانیان - خودکار و ماژیک

33 در 23 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - الهام علویزاده - زغال

15 در 26 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - سمانه اسحاقی - ترکیب مواد

29.5 در 20 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - حانیه امانی - مداد روی کاغذ 20 در 30 سانتی متر

.

.

Product

بخش آزاد - نوشین نقشه کش - آکریلیک

14 در 21 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - نوشین نقشه کش - آکریلیک

14 در 21 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - فاطمه عطار باشی - ترکیب مواد روی مقوا

25 در 35 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - فرشته رامشینی - زغال

36 در 24.5 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - امین

36.5 در 26 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - بد - تنیدگی - ترکیب مواد

42 در 42 در 15 سانتی متر

.

Product

طبیعت بی جان - لیلا نوادی - ترکیب مواد

30 در 42 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - امین علیپور - مداد روی کاغذ

58 در 50 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - طراوت فکری مهرخو - خودکار

.

Product

بخش آزاد - تنها من نیستم - فربود یحیی پور - روان نویس

.

Product

بخش آزاد - مهنوش هاشم آبادی - کاغذ و تا

26 در 26 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - محمود اسماعیل زاده - خودکار

26.5 در 18 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - ندا امانی - مرکب روی تلق

21 در 15 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - وابی سابی - بد - ترکیب مواد

24 در 40 در 3 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - لاریسا فیروزمند - زغال روی کاغذ

26.5 در 18 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - مجتبی مولایی - مداد روی کاغذ

30 در 24 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - سمانه اسحاقی - ترکیب مواد روی مقوا

29.5 در 20 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - فرسایش جوهره - فربود یحیی پور - مداد و گرافیت

29 در 21 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - افسانه علی دوست - آکریلیک و کنته

34.5 در 23.5 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - مبهوت - لیلا نودادی - آب مرکب

26 در 21 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد -امید - زهره وحدتی - ترکیب مواد

40 در 40 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - ملیکا یزدی - ترکیب مواد

38 در 28 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد -امیر حسین حسینی - ترکیب مواد

50 در 70 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - الهام عرفانیان - شاپان روی مقوا

38 در 24 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - ریحانه جاوید - شاپان

21 در 30 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - آویده سلمانپور - ترکیب مواد

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - پریسا نیری - زغال

50 در 50 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - سمانه اسحاقی - خوکار

29.5 در 21 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - الهام عرفانیان - شاپان

17 در 25 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - الهه عرفانیان - خودکار و ماژیک

33 در 23 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - لیلا نودادی - ترکیب مواد

20 در 28 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - مریم سادات - هنر پارچه

45 در 45 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - مونا عباسپور - راپید روی مقوا

.

Product

بخش آزاد - فرخ وهاب زاده - آبرنگ

12.5 در 16.5 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - لاریسا فیروزمند - زغال

26.5 در 18 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - افسانه علی دوست - اسکراچ برد

37.5 در 26 سانتی متر

.

Product

بخش خودنگاره - سمانه کاظم نژاد - ترکیب مواد

20 در 13 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - مجتبی مولایی - مداد روی کاغذ

38 در 28 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - این پرتره آیریس کلرت نیست - مریم سادات

45 در 45 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - هادی خانی - ترکیب مواد روی کاغذ

29.5 در 20 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - فرشته وحدت پرست - ترکیب مواد روی مقوا

16 در 16 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - فرشته وحدت پرست - ترکیب مواد روی مقوا

23 در 15 سانتی متر

.

Product

بخش آزاد - زهرا حائری - ترکیب مواد روی مقوا

25 در 34 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - ریحانه جاوید - شاپان

29 در 20 سانتی متر

.

Product

بخش خود نگاره - فرخ وهاب زاده - جوهر روی کاغذ

28 ر 21 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها