Details

استیل لایف - ملیکا یزدی (تیر 1399)

اشیاء دارای جاذبه اند و بشر را به سمت خود جذب می کنند بی آنکه لزوما کاربردشان برای ما دارای اهمیت خاصی باشد.

اشیاء به عنوان جزئی از طبیعت و محیط پیرامون زندگی انسان ها زیبایی خاص خود را داشته و دارای اهمیت اند و طراحی و نقاشی از آن ها فرصتی ست برای بهتر و دقیق تر دیدن این بخش جدایی ناپذیر از زندگی انسان.

" نقاشی طبیعت بی جان " ترسیم ظاهر شئ  نیست، ساعت ها نگاه کردن  به گوشه ها، پیچ خوردگی ها، منحنی ها و شکستگی ها همه تلاشی است  برای گوش سپردن و ثبت ماهیت جادویی اشیاء و حتی از طریق به تصویر کشیدن آن ها در این ژانر،  می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم  تحولات تاریخی و طرز فکر مردم را به ما یادآور شوند.

در مجموعه پیش رو با عنوان " استیل لایف "  اشیاء آشنا و روزمره زندگی که جنسیت فلز وجه مشترک همه آن هاست انتخاب شده اند،  اشیایی که از گذشته تا به امروز خدمت زیادی به انسان کرده اند و حال او خود را میان انبوهی از ضایعات فلزی محصور می بیند.

نوشته نسرین صادقی بجد

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 27 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

25 در 33 سانتی متر

فروخته شد

Product

ترکیب مواد روی فلز

31 در 42 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

17 در 32 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

13 در 32 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

24 در 35 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 18 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 18 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 21 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 21 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 20 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 28 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 60 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 18 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

38 در 24 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 20 سانتی متر

فروخته شد

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 20 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 20 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 20 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

29 در 39 سانتی متر

فروخته شد

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 17 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

قطر 27 سانتی متر

.

Product

ترکیب مواد روی فلز

.

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها