Details

در میان اشباح - فاروق محتاجی (دی 1398)

هر پرتره‌ای، در ابتدا، با تلاش نقاش برای شناخت جزئیات، خطوط و پستی‌ و بلندی‌های چهره آغاز می‌شود اما در روند کار، هنرمند به‌تدریج از واقعیت بیرونیِ چهره فاصله می‌گیرد و به تصویر ذهنی خودش نزدیک می‌شود.
در واقع، شاید بتوان گفت که نقاشیِ پرتره راهی‌ست برای نقاش تا با چهره و با شخصیت مدل ارتباط برقرار کند و به روایت شخصی خودش از او دست یابد. اما این ارتباط می‌تواند ابعادی اهریمنی بیابد و حتی به بدطینتی نقاش نسبت به مدل بینجامد. مدل در یک موقعیتِ تسلیم خودخواسته در برابر نقاش قرار گرفته است و نقاش بنا به آزادی و قدرتی که نسبت به مدل دارد می تواند ــ از سر آزار ــ سوژه را ساعت‌ها در اختیار خود نگه داشته، او را دید بزند و یا حتی به چشمی تجاوزکارانه به او بنگرد. 
در این رابطۀ پیچیدۀ سرشار از لذت، و در عین حالْ خود و دیگرآزاری، نقاش به جای آنکه صرفاً چهره را بازنمایی کند آن را به شیوه‌ای می‌پردازد که اثر خود را بر آن بگذارد و حتی به‌نوعی آن را مخدوش کند. گویی نقاش با قلم خود همچون کارد بر چهرۀ مدل زخم‌هایی می‌زند که ردّ برخی از آنها تا همیشه بر چهره می‌ماند، و اثر برخی دیگر خیلی زود از میان می رود.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی مقوا

50 در 35 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

50 در 35 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک روی مقوا

70 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی مقوا

35 در 25 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

35 در 25 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکریلیک و مدادرنگی روی مقوا

35 در 25 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی مقوا

35 در 25 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی مقوا

35 در 25 سانتی متر

فروخته شد

Product

بدون عنوان - ترکیب مواد روی مقوا

35 در 25 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها