Details

در برابر بی کرانی ساکن (آذر 1398)

راهی بی‌کران و پرتلاطم به هدف یک دم زندگی که تمامی ندارد، حرکتی مداوم برای فرار از سکون، به دور از کشمکش‌ها و دغدغه‌های انسانی و خطوطی که آن را مرز نامیدند. راهی بی انتها که مقصدش پیدا نیست، پر از تصاویری حیرت انگیز که از   پیش چشمت عبور می‌کند، طلوع و غروب‌هایی دارد که هیچکدام شبیه دیگری نیست، آسمان‌هایی که هر کدام یک رنگ دارد و مکان‌هایی که حسی نو را برمی‌انگیزد و بارها باید به تماشای آن‌ نشست.

اگرچه دیدار و احساس آن تنها یک بار در زندگی رخ می‌دهد و نمی‌توان به عین ابدی کرد، اما از این مسیر و شگفتی‌هایش لحظات و تصاویری به سکون رسیدند تا هیچگاه از ذهن بیرون نرود و این بیکرانگی به کران یک قاب در آمده تا جاودان بماند.

سهیلا سعیدی

Product

بدون عنوان - از مجموعه بی‌کران

سهیلا سعیدی

آنالوگ

Product

بدون عنوان - از مجموعه ابرها

سهیلا سعیدی

آنالوگ

Product

متروکه

سهیلا سعیدی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

سهیلا سعیدی

دیجیتال

Product

می‌میرد و می‌میراند

سهیلا سعیدی

دیجیتال

Product

بدون عنوان - از مجموعه همسایه‌ها

سهیلا سعیدی

دیجیتال

Product

قاب‌ها

سهیلا سعیدی

دیجیتال

Product

بدون عنوان

سهیلا سعیدی

دیجیتال

Product

بدون عنوان

سهیلا سعیدی

دیجیتال

Product

بدون عنوان - از مجموعه بی‌کران

سهیلا سعیدی

دیجیتال

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

Product

بدون عنوان

پارسا نیازی

آنالوگ

برگشت به لیست نمایشگاه ها