Details

آنالوگ 120 - بسیم قومورلو(آذر1398)

مجموعه عکس های این نمایشگاه به صورت آنالوگ، بر روی فیلم 120 و با دوربین مدیوم فرمت در طول سال های 2015 تا 2019 ثبت و توسط عکاس در لابراتوار خصوصی ظاهر شده اند. این تصاویر طی سفرهای شخصی و در تنهایی عکاسی شده و برای ثبت آنها روزهای زیادی در طبیعت صرف شده است.

«برای عکاسی در طبیعت باید روزها در آ» وقت صرف کرد،‌شاید باید ساعتی به یک منظره خیره ماند و با آن یکی شد.»

عکس ها همگی سیاه و سفید، اکثرا با کنتراست پایین و در فضایی مینیمال، سرد و آرام ارايه شده اند. بسیم قومورلو این مجموعه را به صورت سیاه و سفید عکاسی کرده تا توجه بیننده را بیش از هر چیز متوجه فرم، خط و طیف کند و بتواند آنچه شخصا از طبیعت دریافت کرده را به تماشاگر انتقال دهد. به گمان او این شیوه، برداشت آزاد از تصویر را برای مخاطب ممکن می کند و به او این اجازه را می دهد احساس شخصی خود را نیز در مواجهه با این عکس ها بیابد. بی مرزی، سکوت و هوای آزاد چیزیست که عکاس امیدوار است در این نمایشگاه با آن روبرو شوید.

 

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

50 در 50 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

40 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

40 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

40 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

40 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

40 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

40 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

40 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

50 در 40 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - نسخه 1 از 15

50 در 40 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها