Details

در جستجو ( آبان 1398)

سنت نقاشی با رنگ‌های پایه آب به گذشته‌های دور برمی‌گردد؛ از نقاشی‌های غارنشینان دوره پالئولتیک تا نقاشی‌هایی در دوره مصر باستان، هند، اتیوپی یا خاور دور که نقاشی با جوهر تک‌رنگ جزء ویژگی‌های منحصر به فرد آن است. پس از رواج نقاشی با آبرنگ در اروپای سده‌های میانه، "آلبرشت دورر" نقاش آلمانی هم‌دوره رنسانس اروپا نقاشی‌های متعددی را با موضوع طبیعت، گیاهان و حیات وحش با آبرنگ بدعت گذاشت. گرچه در دوره باروکِ اروپا نقاشی با آبرنگ بیشتر وسیله‌ای برای پیش‌طرح نقاشی به شمار می‌آمد، اما در انگلستان و طی سده هجدهم میلادی به بعد، به رسانه‌ای گسترده و جدی در عرصه نقاشی و تصویرسازی سفرنامه ‌ها، کتاب‌های علمی و مهندسی بدل گشت؛ به نحوی که انگلیسی‌ها خود را واضع نقاشی آبرنگ در شکل رسانه‌ای مستقل می‌دانند. نفوذ نقاشی آبرنگ به حیطه نقاشی قرن نوزدهم آمریکا و همچنین روند رو به گسترش آن در میان نقاشان سده بیستم میلادی تا به امروز، به این مدیوم پر هیجان، جذاب و چالش برانگیز جایگاهی استوار و ویژه بخشیده است.

پیشینه نقاشی با رنگ‌های آبرنگی در ایران به نسخه‌های خطی کتاب‌ها و پاره‌ای از دیوارنگاری‌ها برمی‌گردد. به ویژه از سده دهم هجری قمری به بعد با گسترش کاربست آبرنگ در آثار "رضا عباسی" و شاگردانش و سپس در دوره قاجار با ظهور آن در آثار هنرمندان مطرحی مانند "صنیع الملک"، این رسانه در نقاشی ایران اعتباری قابل توجه پیدا کرد و به شکل معاصر آن از قرن چهاردهم شمسی در قالب مکاتبی در نقاشی تبریز، شیراز و اصفهان ارائه شد. در بستر مکتب اصفهان ده‌ها هنرمند ارمنی تبار به طرح موضوعات اجتماعی و طبیعت با آبرنگ پرداختند و در پیامد آن در دیگر شهرها نیز نقاشی با آبرنگ با اشتیاق در بین نقاشان تا به امروز ادامه دارد.

نقاشی‌های ارائه‌شده در این کارنما، نتیجه رویکرد شخصی هر یک از هنرمندان به رسانه آبرنگ است. در این مجموعه شاهد طیفی متنوع از آثار هستیم که هر یک بسته به ذوق و نگاه فردی هنرمند بر صفحه تصویر نقش بسته است. فضای تصویری نقاشی‌ها موضوعاتی از انتزاع محض تا طبیعت بیجان را در بر می‌گیرد، که با بیان شخصی هنرمند درهم آمیخته است. به بیان دیگر، در اغلب این آثار کیفیت فنی قابل توجه در کنار گزینش‌های موضوعی خلاقانه منجر به آفرینش نقاشی‌هایی دلنشین و چشم‌نواز شده است و فنون پیشرفته نقاشی آبرنگ به نحوی شایسته و درخشان به تصویر کشیده شده است...

محمد مدیرزاده                                                                                                                                                

Product

فروغ نامجو - بدون عنوان

56 در 76 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

فروغ نامجو - بدون عنوان

56 در 76 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

رزیتا هنری - خرابات

56 در 76 سانتی متر

.

Product

رزیتا هنری - عروج

76 در 56 سانتی متر

.

Product

انسیه اکرمی - الماس و سنگ آمیتیست

56 در 76 سانتی متر

.

Product

انسیه اکرمی - گردنبندها

76 در 56 سانتی متر

.

Product

انسیه اکرمی - یک سطل پر از رنگ

76 در 56 سانتی متر

.

Product

ساحل آردی - اژدها

76 در 56 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

ساحل آردی - نگهبان

76 در 56 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

فریده جواهرزاده - پنبه زار

51 در 71 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

فریده جواهرزاده- سنبل

73 در 53 سانتی متر

.

Product

فریده جواهرزاده - ترسه

73 در 53 سانتی متر

.

Product

مهتاب میرجلیلی- هیچ شب‌ها؛ آفتابگردان دیده‌ای؟

56 در 76 سانتی متر

Product

مهتاب میرجلیلی- اینک!به سحر عشق.

76 در 56 سانتی متر

.

Product

مهتاب میرجلیلی- یکی بود، یکی نابود

76 در 56 سانتی متر

.

Product

عاطفه سریری - تپش

55 در 55 سانتی متر

.

Product

فهیمه ثوابی - دلقک

46 در 46 سانتی متر

.

Product

فهیمه ثوابی - دوستی

46 در 66 سانتی متر

.

Product

فهیمه ثوابی - شادی

56 در 76 سانتی متر

.

Product

سورن صفاریان - رقص پاییز، رها

70 در 50 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

سورن صفاریان - آبی

50 در 70 سانتی متر

مجموعه شخصی

Product

آزاده برادران - تلالو

50 در 70 سانتی متر

.

Product

گوهرالملوک شاهی - دیلمان

76 در 56 سانتی متر

.

Product

محمد علوی نهاد - تیره، روشن

50 در 70 سانتی متر

.

Product

محمد علوی نهاد - نور، انعکاس

50 در 70 سانتی متر

.

Product

مریم عالیانی- خانه خاطرها 1

76 در 56 سانتی متر

.

Product

مریم عالیانی- خانه خاطرها 2

50 در 50 سانتی متر

.

Product

مریم عالیانی- خانه خاطرها 3

50 در 50 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها