Details

پناهندگان - مریم نمین (اردیبهشت 1398)

“پناهندگان” نام مجموعه اخیر من است. نامی برآمده از درگیری فعالانه بشر که به واسطه جهت گیری رفتار و فهم موضوع، هر روزه در حال رخ دادن است. در این نگاه با هایدگر موافقم که می گفت “فهم” چیزی نیست که ما آن را تملک می کنیم بلکه چیزی است که ما انجام می دهیم. برایم این سوال مطرح است که ما با پناهندگان طبیعت چه کرده ایم ؟ و از این رهگذر، نسل آینده مان از طبیعت و حیات وحش چه چیزی را به ارث خواهند برد ؟ من گفته هایم را در این آثار گفته ام. پس از خواندن این متن در سکوت به زمزمه های این اثار گوش کنید.

مریم نمین

Product

اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

155 در 140 سانتی متر

4500000 تومان

Product

اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

120 در 170 سانتی متر

4500000 تومان

Product

اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

180 در 180 سانتی متر

فروخته شد

Product

اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

155 در 140 سانتی متر

فروخته شد

Product

اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

170 در 120 سانتی متر

4500000 تومان

Product

اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

90 در 140 سانتی متر

4000000 تومان

Product

اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

120 در 120 سانتی متر

4000000 تومان

Product

اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم

155 در 140 سانتی متر

4500000 تومان

برگشت به لیست نمایشگاه ها