Details

در و دریا - زینب حسینی (اسفند 1397)

وقتی روز به روز مشخص تر می شود که سلامت انسان در گرو حفظ و نگهداری از محیط زیست است،" ارتباط" فعالیت هنرمندان پیشرو نیز با زندگی روزمره انسان روی کره خاکی، پررنگ تر می شود. در مجموعه ای مانند« دُر و دریا » با هنرمندی آشنا می شویم که فقط نظاره گر وقایع نمی ماند، دست به کار تحقیق می شود و خلاقیت و شناخت خود را از زیبایی با دنیای ناشناخته اقیانوس ها درهم می آمیزد و با دست ساز های درخشانش، مرثیه ای برای موجودات زیبای دنیای زیر آب می سازد که از پلاستیک ها و زباله های انسان رو به نابودی می روند. آثاری که در عین زیبایی، در ذات خود یادآور لزوم مسئولیت پذیر بودنمان نسبت به طبیعتی هستند که خود ما نیز جزئی از آنیم. زباله های زیادی از راه های مختلف به دریا وارد می شوند، این زباله ها به خصوص انواع پلاستیک ها، پس از وارد آوردن آسیب های زیاد به جانداران دریا در نهایت به قطعات ریزی تبدیل می شوند که توسط پلانکتون ها به ماهی ها منتقل شده و وارد چرخه غذایی خود انسان می شوند، هنوز مشخص نیست که پلاستیک ها چه بر سر ما خواهند آورد. از مهمترین شاخص های ارزیابی هنر " ارتباط " یا " بی ربطی " آن است. برای این شاخص تعاریف مختلفی در هر گرایش هنری وجود دارد ولی به طور کلی - عموما و نه الزاما همیشه - به مجموعه هایی که مرز های رشته هنری خود را گسترده تر می کنند، تفکر برانگیز هستند و قوانین و الگو های رایج را به چالش می کشند وهمچنین قابلیت تاثیرگزاری بر دیگر هنرمندان را دارند آثار " مرتبط " یا "Relevant” گفته می شود همچنین داشتن دریافت درستی از مفهوم پیچیده و متغیری که به آن "نبض دوران" گفته می شود برای تولید آثار "مرتبط" حیاتی است.

محمد عباس زاده

برگشت به لیست نمایشگاه ها