Details

گدوک | Pass - الهه رئیس الساداتی (مهر 1400)

PASS|گَدوکـــ ... «واسیلی‎کاندینسکی» از بنیان‎گذاران هنر «آبستره» بر این نظر است که؛ «هنر بیشتر از رهگذر ‎کمپوزیسیون‎های انتزاعی و فرانمودهای شاعرانه می‎تواند به معنویت دست یابد، تا از طریق رویکرد کاملاً بازنمودی به جهان قابل رویت». در این مجموعه از نقاشی‎ های  «الهه رئیس الساداتی»  که در قالب «هنر آبستره» قابل ارزیابی است؛ جهانِ انتزاع شده‎ی رنگ‎ها در برابر جهانِ عینی ابژه‎ها طغیان کرده است و با گریزِ نقاش از تعین بخشیدنِ به عناصر در قالبِ بازنمایی، از روایت‎ های روزمره و درکِ دمِ دستی جهانِ پیرامون می‎ گریزد.  او قصد دارد در دیالکتیکِ فرم و رنگ که به پیروزیِ رنگ انجامیده است به زبانی شخصی و تمثیلی دست یابد تا ذهن مخاطب را به تأویل و نگاه او را به نوازش، تسکین دهد. در جهانِ امروز که مملو‎ از تصاویر ‎و‎ سوژه‎ های ‎تصویریِ گذرا می‎باشد؛ «هنر آبستره» فرصتی برای تخیل نزد مخاطب است تا تمثیل‎ های ذهنی خویش را دریابد. فضای موجود، مخاطب را به چالشی از تأویل‎ ها و تفسیرهایی شخصی رهنمون‎ می‎سازد؛ جایی که نه  طبیعت است و نه بیرون از آن، نه انسان است و نه بیرون از آن؛ و در عین حال می‎تواند همه‎ ی آنها باشد و در نگاهی کلی ‎تر، گذرگاهی ذهنی را تداعی کند. مواجهه نقاش با شیوه غیر بازنمایی و «آبستره» در یک روندِ تدریجی و در طول دو دهه با حذف و تجرید در فرم‎های اولیه در لایه‎ های زمان، شکل گرفته است. کُنش‎ های نقاش در بکارگیری عناصر بصری، ضمن ایجاد حس رهایی که از ویژگی‎ های سبکی «هنر آبستره» می‎باشد از نظم قابل توجهی نیز برخوردار است؛ به‎ ویژه جزئیاتی که از طریق خط و لکه‎ های رنگی متضاد، در سطوح رنگی بکار گرفته شده است و گواهی بر حساسیت، ظرافت و دقت قابل توجه عملکرد نقاش دارد. حساسیت‎ها و تجربه‎ های فرمیِ نقاش، که در نمایشگاه‎ های نقاشی پیشین و مجسمه‎ های او حضور داشته ‎اند در این مجموعه در متن اثر حضور ندارند، اما با دقت بیشتر، در کمپوزیسیونِ آثار؛ حساسیت‎های ساختاری قابل ردیابی هستند. در این آثار، اگر چه با اکسپرسیون‎ رنگ روبرو هستیم و فرم گریزی مشهود است، اما در کلیت اثر مخاطب می‎تواند یک فرم منسجم را در ساختار «کمپوزیسیون» دریافت ‎کند. تنوع سبز و آبی ‎ها و استفاده از رنگ‎های سرد باعث شده آرامش مخاطب در خوانش آثار به مراتب از هیجان بیشتر باشد و دعوت به صبوری و سکوت می‎کند. هر چند، در بین این  آرامش‎ و سکوت گاهی شاهد حیات و تکاپوی خطوط هستیم و ما را به یاد موقعیت ‎جهانِ دست نیافتنی و انسان می‎اندازد؛ جنبش ‎های میکروسکوپیِ انسان که در نگاه کلی‎ تر‎ و ‎چشم اندازی وسیع ‎تر، مغلوب امرِ شکوهمندِ طبیعت است.                                                                                                                                                     شهاب الدین نژادتهرانی

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

45 در 45 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی بوم

60 در 120 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی بوم

120 در 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

18 در 13 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی بوم

120 در 100 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی بوم

120 در 90 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی بوم

135 در 75 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

100 در 116 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی بوم

90 در 120 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی بوم

100 در 58 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

Product

بدون عنوان - اکرلیک روی چوب

30 در 22 سانتی متر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها