Details

نمایشگاه گروهی هایکو (شهریور 1400)

هایکو تجربه شهودی جهان و درک لحظه است. این قالب شعر کوتاه به دور از هرگونه پیچیدگی فرمی و معناییست. از اصول مهم آن داشتن نگاه ‎کلی به همه چیز است و در نقاشی های شرق دور، این نوع نگاه کلی در توجه به طبیعت نمود پیدا می‎کند. نقاش ابتدا پهنه وسیعی را به عنوان طبیعت برمی‎گزیند، قبل از نقاشی کردن مدت‎ها به مراقبه می‎پردازد‎ و در لحظه‎ های ذهن‎ و‎ دست او در هماهنگی کامل با جهان قرار می‎گیرد. نقاش در این ‎جا وقت خود را صرف استفاده از روش‎های مختلف و ساخت و ساز نمی‎کند. این روش نقاشی ژاپنی، با دیدگاه کمینه‎ گرا «مینیمالیزم» در هنر‎نوین مقایسه می‎شود.         عناصر ‎و ‎اجزا کم هستند، تصویر با چند ضربه ‎قلم‎مو بدون سایه‎ پردازی و بدون پرداخت دقیق شکل گرفته، فضاهای منفی قدرتمندتر از فضاهای مثبت‎ اند، معمولا تصویر خلوت و کافیست. هنر ژاپن در طول زمان به سایر فرهنگ‎ها وارد‎شده و هایکوی معاصر با وجود پایبندی به ساختار، در درون‎مایه و محتوا فراتر رفته و بر مبنای هنری فردیت یافته، از قید تقلید رها شده و هم چنین ردپای فرهنگ و شاخصه‎ های جامعه هنرمند در اثر قابل مشاهده‎ است. در مجموعه‎ ی پیش‎رو، هنرمندان با موضوع هایکو و با توجه به مشخصه‎های اصلی آن که معنای نهان، جنبش ‎و کشش، نشانه ‎و ‎نماد می‎باشد، آثاری را با رویکردهای مختلف- ایماژیستی ‎یا ‎تصویر‎گرایانه‎ مینیمال، یا ‎بداهه‎ نگاری و... خلق کرده‎ اند و با نظر به اینکه در دهه‎ های اخیر شعر کوتاه‎ هایکو جایگاه خود را در ادبیات‎ فارسی پیدا‎ کرده، تلاش این بوده گوشه‎ای کوچک از شکل معاصرِ پیوند دیرینه‎ ی ادبیات و نقاشی را در این مجموعه به نمایش بگذاریم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  آرزو محمودزاده

Product

فراسوی نیک و بد-زهرا محمدی-اکرلیک

120 در 60 سانتیمتر

.

Product

سکوت - افسانه خورشیدی - اکرلیک

100 در 80 سانتیمتر

.

Product

تکه ابری سیاه سرانجام قرص ماه را فرا گرفت-سمیرا کرد-رنگ روغن-70 در 50 سانتیمتر

.

.

Product

بدون عنوان - الهام علوی زاده - اکریلیک

70 در 140 سانتیمتر

.

Product

صلح با طبیعت - نگین درخشان - آبرنگ

35 در 25 سانتیمتر

.

Product

بدون عنوان - محبوبه یزدانی - آبرنگ

30 در 40 سانتیمتر

.

Product

بدون عنوان - امیرعباس هاشمی - ذغال

100 در 70 سانتیمتر

.

Product

بدون عنوان - یگانه غریب - رنگ روغن

30 در 30 سانتیمتر

.

Product

بدون عنوان - امیر مهدی وثوق - رنگ روغن

30 در 30 سانتیمتر

.

Product

بدون عنوان - امیر مهدی وثوق - رنگ روغن

30 در 30 سانتیمتر

.

Product

ماه درخشان پاییزی - آویده سلمانی پور - ترکیب مواد

30 در 35 سانتیمتر

.

Product

نی نواز - امیر راحتی - اکرلیک

100 در 70 سانتیمتر

.

Product

طبیعت - فهیمه مراد پور - اکرلیک

60 در 60 سانتیمتر

.

Product

بدون عنوان - محمدرضا آذرآیین - رنگ روغن

50 در 50 سانتیمتر

.

Product

بدون عنوان - محمدرضا آذرآیین - رنگ روغن روی چوب

80 در 80 سانتیمتر

.

Product

آتش برپاست در جنگل - عسل همتیان - اکرلیک

40 در 40 سانتیمتر

.

Product

آتش برپاست در جنگل - عسل همتیان - اکرلیک

40 در 40 سانتیمتر

.

Product

یک و هیچ - نوید رضا علیزاده - اکرلیک

120 در 80 سانتیمتر

.

Product

بدون عنوان - زهره وحدتی - اکرلیک

70 در 50 سانتیمتر

.

برگشت به لیست نمایشگاه ها