Details

روزمرگی های من از 1393 - مریم سادات (خرداد1400)

"روزمرگی من از 1393"

در سال 1393، مجموعه ای شامل 8 اثر با عنوان "روزمرگی های من"  را برای نمایش در گالری ای آماده کرده بودم که متاسفانه نا به هنگام تعطیل شد. اکنون پس از گذشت 7 سال با نگاهی نو و تجربه های بیشتر دوباره به همان موضوع مینگرم. روزمرگی ای که سال هاست در آن درگیرم.
نمایان بودن روند تغییرات فکری و نحوه ارائه هنری ام در این بازه زمانی، مرا بیش از هر چیز مجذوب خود می کند. در این مجموعه به یاری هنرهای ایرانی جهان های روزمرگی خود را به نمایش در آورده ام.
موسیقی در حال پخش در فضای نمایشگاه قطعه از استاد کلهر به نام “ در انتظار باران” می باشد که با آواهای موجود در آثار تلفیق گشته است.

 

                                                                                                                             مریم سادات . خرداد 1400

برگشت به لیست نمایشگاه ها