Details

تنگناب (آبان 1397)

در اولین فراخوان، مسابقه و نمایشگاه عکس در نگارخانه روند، با نظر اساتید، موضوع کمبود آب و خشکسالی انتخاب شد. همچنین در جهت ایجاد فرصت برای عکاسانیکه به مسائل زیبایی‌شناختی، اجتماعی و ترکیب‌بندی‌های انتزاعی و غیره می‌پردازند، بخش آزاد نیز برای فراخوان "تنگنآب" در نظر گرفته شد.از اساتید گرامی آقایان؛ هاشم جوادزاده، حمیدرضا گیلانی‌فر و امین ابراهیمی، کمال قدردانی را داریم که صرفا با هدف کمک به رشد و گسترش هنر عکاسی داوری فراخوان را به عهده گرفتند. در نهایت از سرکار خانم سهیلا سعیدی که هماهنگ‌کننده فراخوان و نمایشگاه بودند و از تمامی شرکت‌کنندگان گرامی که با همراهی خود، باعث بهتر برگزار شدن این نمایشگاه شدند سپاسگزاریم.

Product

بدون عنوان - خاطره قاسمیان

بخش تنگناب

300000 تومان

Product

بدون عنوان- نسرین مهریزیان

بخش تنگناب

300000 تومان

Product

بدون عنوان - علیرضا رجایی

بخش تنگناب (تقدیر شده)

400000 تومان

Product

بدون عنوان - آرش سفیدگران

بخش تنگناب

400000 تومان

Product

بدون عنوان- علیرضا مدبر بلوری

بخش تنگناب

400000 تومان

Product

بدون عنوان - فاطمه حسین آقایی

بخش تنگناب

500000 تومان

Product

بدون عنوان - عسل همتیان

بخش تنگناب

500000 تومان

Product

بدون عنوان - شهریار ذاکرین پور

بخش تنگناب

350000 تومان

Product

بدون عنوان - ملیحه ابراهیمی

بخش تنگناب

350000 تومان

Product

بدون عنوان - نسیبه خاوریان

بخش تنگناب (برگزیده)

غیرقابل فروش

Product

بدون عنوان - نوید افتخاری

بخش تنگناب (تقدیر شده)

غیرقابل فروش

Product

انعکاس - شیوا پرهیزکار خدیو

بخش تنگناب

400000 تومان

Product

رقصنده آب - شیوا پرهیزکار خدیو

بخش تنگناب

فروخته شد

Product

رویای پرواز - شیوا پرهیزکار خدیو

بخش تنگناب

400000 تومان

Product

بدون عنوان - سمیرا اقدسی

بخش تنگناب

350000 تومان

Product

بدون عنوان - مریم قادری

بخش تنگناب (تقدیر شده)

400000 تومان

Product

زحل - کاظم طوسی

بخش تنگناب

600000 تومان

Product

برج سکوت - مهران نجفی

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - مریم مروارید

بخش آزاد

400000 تومان

Product

بدون عنوان - گلاره چگینی

بخش آزاد (تقدیرشده)

500000 تومان

Product

بدون عنوان - محمد مرادی

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - سهیلا سعیدی

بخش آزاد

فروخته شد

Product

بدون عنوان - سهیلا سعیدی

بخش آزاد

500000 تومان

Product

دیدگاه - سید شهاب الدین منتظری

بخش آزاد

1000000 تومان

Product

نقاب - سید شهاب الدین منتظری

بخش آزاد (تقدیرشده)

1500000 تومان

Product

بدون عنوان - عسل همتیان

بخش آزاد (برگزیده)

غیرقابل فروش

Product

بدون عنوان - عسل همتیان

بخش آزاد (تقدیرشده)

500000 تومان

Product

بدون عنوان - عسل همتیان

بخش آزاد

500000 تومان

Product

بدون هویت - مازیار باقر پور

بخش آزاد

1000000 تومان

Product

بدون عنوان - مسعود احمدزاده

بخش آزاد (تقدیر شده)

1000000 تومان

Product

بدون عنوان - سید مرتضی زینلی

بخش آزاد

500000 تومان

Product

بدون عنوان - زهرا صبوری

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - زهرا صبوری

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - زهرا صبوری

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - بهنوش دهقانیان

بخش آزاد

400000 تومان

Product

بدون عنوان - بهنوش دهقانیان

بخش آزاد

400000 تومان

Product

بدون عنوان - بهنوش دهقانیان

بخش آزاد

400000 تومان

Product

بدون عنوان - نیما اقراری

بخش آزاد

500000 تومان

Product

بدون عنوان - مریم عدالتیان

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - نوید افتخاری

بخش آزاد

غیرقابل فروش

Product

هیچستان - مریم جعفری

بخش آزاد

450000 تومان

Product

دره ستاره ها - مریم جعفری

بخش آزاد

450000 تومان

Product

دره او - مریم جعفری

بخش آزاد

450000 تومان

Product

بدون عنوان - آیدا باقری

بخش آزاد

350000 تومان

Product

زنده رود - مژگان عباسی دینانی

بخش آزاد (تقدیر شده)

400000 تومان

Product

بدون عنوان - علی عباس‌پور

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - مهدی بشارتی فر

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - فرهاد پرهیزکار

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - هلیا قوام شهیدی

بخش آزاد (تقدیرشده)

350000 تومان

Product

صحرای ارومیه - ابوذر بهراد

بخش آزاد (تقدیر شده)

400000 تومان

Product

بدون عنوان - مهدی هروی

بخش آزاد

400000 تومان

Product

بدون عنوان - الهه قاسمی

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - یگانه قدیریان

بخش آزاد

350000 تومان

Product

بدون عنوان - بهروز صباغ

بخش آزاد

400000 تومان

Product

بدون عنوان - زهرا اصلی

بخش آزاد

350000 تومان

برگشت به لیست نمایشگاه ها