سحر لواسانی
مشهد 1362 - دیپلم تجربی- دیپلم نقاشی فنی و حرفه ای 

نمایشگاه های انفرادی:

  • مجتمع امام رضا، مشهد 1387
  • گالری ارغوان، مشهد 1397 
  • " نگه بان" گالری روند، مشهد 1398

نمایشگاه های گروهی:

  • گالری میرک، مشهد 1388 
  • گالری ارغوان، مشهد 1397
  • گالری فرزاد، مشهد 1397
  • گالری ژینوس، تهران 1397
  • گالری ایده، تهران 1397
  • خانه عکاسان جوان، تهران 1397
  • " برگزیدگان فراخوان طراحی نگارخانه روند" گالری روند،مشهد 1398

 

برگشت به لیست هنرمندان