فاروق محتاجی
گرگان 1362 - فوق دیپلم هنر 

نمایشگاه های انفرادی:

  • "ساختارهای استخوانی دوست داشتنی"گالری روند، مشهد 1397
  • " در میان اشباح" گالری روند، مشهد 1398

نمایشگاه های گروهی:

  • "کپچر" گالری روند، مشهد 1396 
  • "جلوه" گالری روند، مشهد 1396
  • "دور، نزدیک، پیش رو" گالری روند، مشهد 1397
  • " دیدار" گالری روند، مشهد 1397 
  • " برگزیدگان فراخوان طراحی نگارخانه روند" گالری روند، مشهد 1398

 

برگشت به لیست هنرمندان