کپچر | Capture

  • 29 دی - 4 بهمن 1396

در مراحل ساخت تصویر، به تصویرهایی که قبلا ساخته شده اند مراجعه می کنیم حال چه برای کپی باشد چه برای ایده گرفتن، ممکن است برای یک اثر نقاشی باشد، یا شکل دادن به هویت تصویری یک فیلم. کارگردانان، نقاشان و عکاس ها همواره بر یکدیگر تاثیر گذاشته اند.

یک نمونه ی موفق، فیلم "بری لیندون" استنلی کوبریک است که می گویند هر صحنه از آن را می توان ثابت کرد و آن تصویر را در موزه های هنری نصب نمود. کارگردان از نقاشی های بسیاری برای آراستن صحنه های فیلم الهام گرفته است.

همچنین نقاشان دوران پسا دوربین، به شکل روز افزون از صحنه های فیلم ها به عنوان موضوع نقاشی هایشان استفاده می کنند که گاهی محدود به یک چهره یا فیگور برای ترکیب بندی کامل تری است، و گاهی تک تک اجزای تصویر کپی می شوند، ممکن است برای بررسی ترکیب بندی ها و رنگ و نور و سایه باشد و یا فقط به عنوان تصویری زیبا.

گشایش نگارخانه ی روند با نمایش این تک فریم ها که اهل هنر جمع آوری کرده اند همراه خواهد بود.