آیدا رحیمی

مهندس کامپیوتر - نقاش

فارق التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس و مدیر آموزش دانشگاه مشهد

در نقاشی های آبستره از لایه های نازک رنگ و ترکیب مواد مختلف روی بوم استفاده می کنم که باعث ایجاد بافتهای مختلفی می شود. دقیقا نمی توانم توضیح بدهم که جنبه های هنری وجودم از کجا نشات می گیرند. مجموعه ی اخیرم از نظر رنگ و ترکیب بندی با تفکر قبلی برنامه ریزی شده و در عین حال در هر مرحله از کار امکان تغییر وجود دارد. تکنیک به خصوصی را به تکنیک های دیگر ترجیح نمی دهم و از تکنیک های مختلف برای ساخت تصویری که ایده اش در ذهنم هست استفاده می کنم. ممکن است تکنیک ها و ایده های جدیدی را در حین کار استفاده کنم و آنها را با تکنیک های قبلی همراه کنم.